Jag svarar för producentskap, konceptutveckling, manusarbete samt leder och regisserar all inspelning inom informationsfilm, utbildningsfilm, dokumentär, drama och TV-produktion. Jag klipper också alla mina filmer!


Min utgångspunkt för all film- och TV-produktion är att söka etablera ett genuint och förtroendefullt samarbete mellan mig, mina medarbetare och uppdragsgivaren. Jag vill att uppdragsgivaren medverkar i alla de produktionsled där uppdragsgivaren har möjlighet, vilja och kompetens att medverka. Med det menas självfallet inte att uppdragsgivaren ska tvingas fatta beslut om kameran ska ha vidvinkelobjektiv eller inte, men min ambition är alltid att tillvarata den kompetens och erfarenhet uppdragsgivaren besitter, inte minst avseende sin egen verksamhet och använda detta till filmproduktionens bästa.

Slutlig film ska aldrig bli en överraskning för uppdragsgivaren! Jag och uppdragsgivaren fattar gemensamt beslut om alla ingående produktionsled. Det synsättet resulterar i en film som uppdragsgivaren beställt och betalat för, men också i en film som jag kan stå för. Det förhållningssättet har inte bara resulterat i bra filmer; det har också resulterat i långvariga relationer! Hela produktionsprocessen sker således i nära samverkan med min uppdragsgivare enligt en särskild Aktivitetsplan vilken säkerställer en arbetsordningen som resulterar i en optimal kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet i filmprojektet.kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet i projektet.

 

Min verksamhet vilar enkelt utryckt på två "ben"; att producera beställningsfilm för myndigheter, ideella organisationer och näringsliv samt att producera drama, TV-program och TV-serier för svenska TV-bolagSedan 1990 har jag producerat hundratals filmer, dokumentärer, TV-serier och TV-program. Några av dessa filmer återges här i korta filmtrailers.

Filmtrailers Jan Linells spelfilmer 

Filmtrailers Jan Linells informationsfilmer och dokumentärer

Om Jan Linell, film och TV-producent / regissör